www.rktk.com.ua
рус | eng | укр
Новости
Главная страница
Кто мы
Производство
Ассортимент продукции
Контакты
Наши награды

Новости

Главная » Новости

Новости ЧАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат»

РКТК : Повідомлення про виникнення особливої інформації

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента).Текст повідомлення.

01.08.2018


РКТК : Повідомлення про виникнення особливої інформації

Приватне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Дата вчинення дії - 28.04.2016р. Текст повідомлення.

Приватне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Дата вчинення дії - 28.04.2017р. Текст повідомлення.

Приватне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації - річної фінансової звітності за 2016 рік - rktk-rep-y-2016.pdf

22.05.2018


РКТК : Повідомлення про виникнення особливої інформації

Приватне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації (Відомості про зміну типу акціонерного товариства).Текст повідомлення.

04.05.2018


РКТК : Повідомлення про виникнення особливої інформації

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Текст повідомлення.

30.04.2018


РКТК : Оприлюднення річної інформації за 2017 рік

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації - річної фінансової звітності за 2017 рік - rktk-rep-y-2017.pdf (760 КБ)

27.04.2018


РКТК : ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 (далі – «Товариство») повідомляє про про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 13-30 годині за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67, в приміщенні їдальні з наступним порядком денним:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на чергових загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року та обрання нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 26 квітня 2018 року.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену в 2017 році роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2017 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
9. Реорганізація та зміна типу Товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 2 253 104 1 983 684
Основні засоби 752 116 833 536
Довгострокові фінансові інвестиції 240 433 242 943
Запаси 409 524 244 607
Сумарна дебіторська заборгованість 641 196 518 522
Грошові кошти та їх еквіваленти 160 781 123 464
Нерозподілений прибуток 711 518 350 480
Власний капітал 1 138 899 829 507
Статутний капітал 16 754 16 754
Довгострокові зобов'язання 487 263 204 466
Поточні зобов'язання 626 942 949 711
Чистий прибуток (збиток) 322 350 147 437
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 006 171 14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 148 1 142

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 22 квітня 2018 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67), 26 квітня 2018 року з 11-30 до 13-00 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися по 25.04.2018р. (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00год. до 16.00год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: м.Рубіжне, вул.Менделєєва, 67, 1 поверх, кабінет відділу цінних паперів. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – спеціаліст відділу цінних паперів Власова Ніна Федорівна, а також на власному веб-сайті www.rktk.com.ua. Телефон для довідок з питань ознайомлення з документами: (06453) 9-23-73.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «РКТК» Геннадій Мінін

23.03.2018


РКТК : Оптимізація технологічних процесів у виробництві паперу та картону що сприятиме охороні довкілля

З 24 по 28 квітня ПАТ "Рубежанський картонно-тарний комбінат" з робочим візитом відвідали іноземні фахівці компанії "Pro Boreal" (Хельсінкі, Фінляндія ) і "СFIngenierie" (Париж, Франція). Ці фірми спеціалізуються на базовому проектуванні і оптимізації технологічних процесів у виробництві паперу і картону на підприємствах целюлозно-паперової промисловості. Після закінчення візиту поділилися своїми враженнями про перебування на виробництві і в місті Рубіжне інженери Ханну Сайкконен, Исмо Мякинен, Петрі Нуберг і Крістіан Бернард.
Ismo Mäkinen :
Групою інженерів компанії "Pro Boreal" проведено технічний аудит з метою ознайомлення з організацією технологічного процесу при виробництві паперу і картону і виявлення наявних проблем. Після закінчення роботи нами дані рекомендації по оптимізації виробництва,підвищенню його рентабельності і ефективності.
Перед відвідуванням підприємства заздалегідь був проведений переговорний процес. Звичайно були були деякі опасения, і перш, ніж прийняти остаточне рішення, ми збирали інформацію про обстановку в регіоні, зв'язувалися з посольствами у Фінляндії і в Україні, оскільки ми інженери і звикли реально оцінювати усі можливі ризики.
Одним з вирішальних чинників стало те, що Ханну Сайкконен тут вже бував, у нього залишилися позитивні враження, склалися особисті контакти і теплі взаємовідносини. І головне, що пан Мінін бував у Фінляндії, і переконав, що сюди можна приїжджати. Зваживши все "за" і "проти", ми зрозуміли, що проблеми заводу нам цікаві, вони вписуються в спеціалізацію, якою ми займаємося, і можемо надати реальну допомогу.

Hannu Saikkonen :
Результатами відвідування задоволені, у нас лише позитивні враження. І ми переконалися, що прийняли правильне рішення, приїхавши до вас. Деякі великі фірми, такі як Валмет, Фойт та інші побоюються їхати сюди. Вони дотримуються політики-не укладати угоди з підприємствами в цьому регіоні. Але ми прекрасно знаємо ці компанії і можемо допомогти вам, тобто послужити своєрідною передатною ланкою і переконати їх, що тут все нормально, підприємство працює стабільно, і це ми побачили самі, побувавши на комбінаті. Наші фахівці працюють по всьому світу, в найвіддаленіших точках, так що Україна для нас досить близько розташована, до того ж у нас один часовий пояс і у нас немає дискомфорту від зміни часу. Але головне, щоми тут відчували повагу до себе.

Petri Nyberg :
Ми отримали величезне задоволення від спілкування злюдьми. Прекрасна робоча атмосфера. Думка профахівців найвища, вони відкриті для діалогу, готові надати будь-яку підтримку.

Christian Bernard :
Наша проектна організація виконувала базовий проект по будівництву папероробної машини РМ3, а також проекти з масопідготовки і енергозбереженню. Ми співпрацюємо упродовж 10 років, уперше я приїхав у 2007 році, потім в 2010, 2014, 2016 і цього року вже був тут в лютому місяці. Добре знаю людей, працюю в основному з одними і тими ж фахівцями: Олексій Пивненко, Андрій Прихач, Андрій Ткаченко, ЮрійПогорілий та ін. Але приємно відмітити, що на підприємстві до участі в проектах все більше притягуються молоді інженерно-технічні працівники. Нові молоді кадри з'явилися. Ті, хто бере участь в проектах, висловлюють свою думку зі знанням справи, грамотно виражають свої думки. Незважаючи на складну обстановку, комбінат продовжує працювати, розвивається, планує інвестиції на майбутнє. Велика увага приділяється безпеці праці. Спостерігається помітний прогрес (усі працівники в спецодягу,встановлені стенди, вивішені застережливі плакати і так далі). Усе це видно наглядно , і я вважаю, що візуалізація техніки безпеки в цехах знаходиться на рівні європейської.
Даний візит пов'язаний з майбутніми інвестиціями, в першу чергу в енергозбереження і в екологію, щоб знизити викиди з основного виробництва на очисні споруди і таким чином зменшити навантаження на них, що сприятиме охороні довкілля.
Що стосується безпеки у вашому регіоні, то я не бачу проблем . Попри те, що добиратися стало складніше, з пересадками в Києві, але ні в дорозі, ні в перебуванні тут немає ніяких ризиків для життя. Військових я тут не зустрічав, тільки поліцейських, які охороняють громадський порядок. А якби військові і були, то нас цим не здивуєш, оскільки у Франції багато військових і поліції, щоб запобігти тероризму.
Відносно самого Рубіжного, хочу відмітити, що на мій погляд помітно активізувалося життя в місті, більше послуг стало,більше торгових підприємств, навіть нові дороги є. Все на такому ж рівні, як і в звичайних невеликих містах в інших регіонах. Я готовий і надалі приїжджати на комбінат.

18.05.2017


В день пам'яти та примирення

8 травня 2017 року, як і щороку напередодні великого і світлого свята Дня Перемоги, колектив ПАТ «РКТК» вшановував героїв, ветеранів Другої Світової війни, хто в боях відстояв країну і хто, не шкодуючи сил, самовідданою працею наближав довгоочікуваний мить Перемоги в тилу. Керівництвом підприємства разом з ветеранами війни та воїнами-афганцями за традицією були покладені квіти до братської могили та пам'ятників загиблим воїнам, щоб вшанувати їх світлу пам'ять.

Потім ветеранів запросили за святковий стіл. Кожного ветерана привітав з Великим святом і вручив квіти та грошову допомогу генеральний директор ПАТ «РКТК» Геннадій Михайлович Мінін. До глибини душі схвилювали присутніх спогади і напутні слова Миколи Гавриловича Малолєтнікова і Капітоліни Іванівни Арсеньєвой, коли вони ділилися спогадами про воєнні роки та свій бойовий шлях, дякували за турботу і проявлену до них увагу, бажали трудовому колективу РКТК подальшої успішної роботи. А як повчання нинішньому поколінню прозвучали слова: «Бережіть мир!»

Керівники виробничих підрозділів і служб сказали ветеранам так багато теплих слів подяки за високу мужність і патріотизм, проявлені в роки війни, і запевнили, що священний день 9 Травня і події Другої Світової війни ніколи не будуть забуті. Як би далеко не пішов час, які б зміни не відбулися, але подвиг людей, які розгромили фашизм, які зуміли зберегти для майбутніх поколінь мир і свободу - поза часом!

Розмова з ветеранами дозволила ще раз по-новому поглянути на події тих давно минулих днів і сьогоднішнього дня, зрозуміти наскільки важливо для людей, які пройшли війну, дбайливе ставлення до героїчного минулого країни, її історичної пам'яті.

Неповторну зворушливу атмосферу створив виступ учнів і викладачів дитячої школи мистецтв. Завершилася зустріч спільним виконанням легендарної пісні «День Перемоги».

З кожним роком все менше учасників тієї великої війни, а тим, хто ще з нами, зараз вже 90-95 років ... Тому не залишили без уваги тих, хто за станом здоров'я не зміг взяти участь у зустрічі, їх відвідали вдома.
9 Травня колектив РКТК взяв участь в міському мітингу. До пам'ятника воїнам - визволителям були покладені квіти.
А для всіх ветеранів міста Рубіжанський картонно-тарний комбінат приготував святкове частування, були накриті столи з традиційними фронтовими 100 грамами і польовою кашею. Ветерани-фронтовики, трудівники тилу, в'язні концтаборів, вдови та діти війни спілкувалися за столом, згадували і ті нелегкі випробування, які випали на їх долю, і ту радість, яку приніс їм день 9 Травня 1945 року.
Спасибі вам дорогі ветерани за Перемогу, за мир на землі, за Вашу життєву мудрість і активну громадянську позицію.
Доброго вам здоров'я, благополуччя, сердечної теплоти рідних і близьких, миру і радісних днів!

10.05.2017


РКТК : Повідомлення про виникнення особливої інформації

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. Текст повідомлення.

04.05.2017


РКТК : Оприлюднення річної інформації за 2016 рік

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації - річної фінансової звітності за 2016 рік - rktk-rep-y-2016.pdf (105 КБ)

29.04.2017


РКТК : Про скликання річних загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 (далі – «Товариство») повідомляє про про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 13-30 годині за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67, в приміщенні їдальні з наступним порядком денним:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на чергових загальних зборах акціонерів 28 квітня 2016 року та обрання нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену в 2016 році роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2016 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Теплиця».
14. Про обрання ліквідатора Дочірнього підприємства «Теплиця».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 2 350 287 2 163 676
Основні засоби 1 147 752 1 203 906
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 362 380 335 194
Сумарна дебіторська заборгованість 590 717 477 938
Грошові кошти та їх еквіваленти 148 928 31 922
Нерозподілений прибуток 558 320 276 141
Власний капітал 1 121 968 895 875
Статутний капітал 16 754 16 754
Довгострокові зобов'язання 230 267 566 720
Поточні зобов'язання 998 052 701 080
Чистий прибуток (збиток) 139 451 -242 948
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 006 171 14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 142 1 228

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 24 квітня 2017 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67), 28 квітня 2017 року з 11-30 до 13-00 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися по 27.04.2017р. (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00год. до 16.00год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: м.Рубіжне, вул.Менделєєва, 67, 1 поверх, кабінет відділу цінних паперів, а також на на веб-сайті: www.rktk.com.ua. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – спеціаліст відділу цінних паперів Власова Ніна Федорівна. Телефон для довідок з питань ознайомлення з документами: (06453) 9-23-73.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «РКТК» Геннадій Мінін

28.03.2017


РКТК : Повідомлення про виникнення особливої інформації

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації (зміна складу посадових осіб емітента). Текст повідомлення за цім посиланням.

10.10.2016


РКТК : Оприлюднення річної інформації за 2015 рік

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації - річної фінансової звітності за 2015 рік - rktk-rep-y-2015.pdf (698 КБ)

30.04.2016


РКТК : Повідомлення про виникнення особливої інформації

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» повідомляє про виникнення особливої інформації (зміна складу посадових осіб емітента). Текст повідомлення за цім посиланням.

29.04.2016


РКТК : О созыве очередного общего собрания акционеров

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 (далі – «Товариство») повідомляє про про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2016 року о 13-30 годині за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67, в приміщенні їдальні з наступним порядком денним:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на чергових загальних зборах акціонерів 24 квітня 2015 року та обрання нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2016 року.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену в 2015 році роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2015 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 2 044 619 1 951 248
Основні засоби 1 110 741 1 202 468
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 339 272 224 303
Сумарна дебіторська заборгованість 481 371 402 805
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 911 45 250
Нерозподілений прибуток 302 796 455 263
Власний капітал 802 989 1 001 464
Статутний капітал 16 754 16 754
Довгострокові зобов'язання 552 241 529 335
Поточні зобов'язання 689 389 420 449
Чистий прибуток (збиток) -213 781 -501 657
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 006 171 14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 228 1 427

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 24 квітня 2016 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67), 28 квітня 2016 року з 11-30 до 13-00 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися по 27.04.2016р. (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00год. до 16.00год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: м.Рубіжне, вул.Менделєєва, 67, 1 поверх, кабінет відділу цінних паперів.
Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – спеціаліст відділу цінних паперів Власова Ніна Федорівна. Телефон для довідок з питань ознайомлення з документами: (06453) 9-23-73.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «РКТК» Геннадій Мінін

28.03.2016


РКТК : Годовой отчет и финансовая отчетность за 2014 год

Публичное акционерное общество «Рубежанский картонно-тарный комбинат» сообщает о размещении на собственном сайте информации о годовой финансовой отчетности за 2014 год - rktk-rep-y-2014.pdf (1370 КБ)

28.05.2015


РКТК : О созыве очередного общего собрания акционеров

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 (далі – «Товариство») повідомляє про про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, відбудуться 24 квітня 2015 року о 13-30 годині за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67, в приміщенні їдальні з наступним порядком денним:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на позачергових загальних зборах акціонерів 23 травня 2014 року та обрання нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 24 квітня 2015 року.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену роботу в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2014 рік.
9. Прийняття рішення про затвердження Антикорупційної програми (політики) Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 2 549 495 2 412 270
Основні засоби 1 750 632 1 852 631
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 219 374 158 734
Сумарна дебіторська заборгованість 399 742 292 033
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 229 30 930
Нерозподілений прибуток 681 558 877 802
Власний капітал 1 521 353 1 762 973
Статутний капітал 16 754 16 754
Довгострокові зобов'язання 608 511 433 898
Поточні зобов'язання 419 631 215 399
Чистий прибуток (збиток) -276 233 -9 173
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 006 171 14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1427 1551

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 20 квітня 2015 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67), 24 квітня 2015 року з 11-30 до 13-00 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися за телефоном (06453) 9-23-73

З повагою,
Генеральний Директор ПАТ «РКТК» Геннадій Мінін

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.03.2015р. № 53 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «РКТК» Геннадій Мінін

23.03.2015


РКТК : ЧАО "РКТК" предлагает к реализации б\у оборудование

ПАО "РКТК" предлагает к реализации бывшее в употреблении оборудование. Оборудование в рабочем состоянии:
-Пробопечатная машина Mirage 317
--Фотография внешнего вида Mirage 317
--Фотография внешнего вида Mirage 317
--Фотография внешнего вида Mirage 317
--Фотография внешнего вида Mirage 317

-Проявочная машина Starflex 860B+Light Finisher
--Фотография внешнего вида Starflex 860B
--Фотография внешнего вида Starflex 860B
--Фотография внешнего Starflex 860B

17.10.2014


РКТК : Уведомление о смене состава должностных лиц ПАО "РКТК"

Публичное акционерное общество «Рубежанский картонно-тарный комбинат» сообщает о смене состава должностных лиц (главного бухгалтера) - rktk-info-2014-07-03-02.pdf (114 КБ)

3.07.2014


РКТК : Уведомление о смене состава должностных лиц ПАО "РКТК"

Публичное акционерное общество «Рубежанский картонно-тарный комбинат» сообщает о смене состава должностных лиц (увольнение главного бухгалтера) - rktk-info-2014-07-03-01.pdf (111 КБ)

3.07.2014


РКТК : Уведомление о смене состава должностных лиц ПАО "РКТК"

Публичное акционерное общество «Рубежанский картонно-тарный комбинат» сообщает о смене состава должностных лиц (переизбрание Генерального директора Общества) - rktk-info-2014-05-27.pdf (115 КБ)

27.05.2014


РКТК : О созыве внеочередного общего собрания акционеров

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 (далі – «Товариство») повідомляє про про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, відбудуться 23 травня 2014 року о 14-00 годині за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67, в приміщенні їдальні з наступним порядком денним:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на позачергових загальних зборах акціонерів 25 жовтня 2013 року та обрання нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 23 травня 2014 року.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену в 2013 році роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2013 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про отримання Товариством займів від «DS Smith Ukraine Limited» та «Кomelinco Trading Ltd» на умовах субординованого кредиту, отриманому від банку Сітібанк, у розмірах та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства.
10. Прийняття рішення про затвердження умов кредитного договору з банком Сітібанк в зв’язку з реструктуризацією заборгованості за цим кредитом.
11. Прийняття рішення про переобрання Генерального директора Товариства.
12. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 2 412 270 2 568 335
Основні засоби 1 852 631 1 933 905
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 158 734 180 395
Сумарна дебіторська заборгованість 292 033 335 745
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 930 91 072
Нерозподілений прибуток 877 802 847 815
Власний капітал 1 761 793 1 782 139
Статутний капітал 16 754 16 754
Довгострокові зобов'язання 433 898 491 858
Поточні зобов'язання 215 399 294 338
Чистий прибуток (збиток) -9 173 -1 291
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 006 171 14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1551 1551

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 19 травня 2014 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67), 23 травня 2014 року з 12-00 до 13-30 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України.
З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися за телефоном (06453) 9-23-73

Генеральний директор ПАТ «РКТК» Геннадій Мінін

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 30.04.2013р., № 82 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «РКТК» Геннадій Мінін

5.05.2014


РКТК : Годовой отчет и финансовая отчетность за 2013 год

Публичное акционерное общество «Рубежанский картонно-тарный комбинат» сообщает о размещении на собственном сайте информации о годовой финансовой отчетности за 2013 год - rktk-rep-y-2013.pdf (2000 КБ)

30.04.2014


РКТК : Об изменениях в повестке дня очередного общего собрания акционеров

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 (далі — «Товариство»)
За пропозицією акціонера Товариства, Наглядовою радою Товариство було прийнято рішення про наступні зміни у порядку денному чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, проведення яких відбудеться 28 квітня 2014 року о 14-00 годині за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67, в при­міщенні їдальні (далі – «Збори»):
пункт 9 порядку денного Зборів викласти в наступній редакції:
«9. Прийняття рішення про отримання Товариством кредитів від «DS Smith Ukraine Limited» і «Кomelinco Trading Ltd» на умовах субординованого кредиту, отриманому від банку Сітібанк, у розмірах визначених Наглядовою радою Товариства.».
Інші питання порядку денного Зборів залишаються без змін.
Довідки за телефоном: (06453) 9-23-73

Генеральний директор ПАТ «РКТК» Геннадій Мінін

17.04.2014


РКТК : О созыве очередного общего собрания акционеров

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 (далі – «Товариство») повідомляє про про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, відбудуться 28 квітня 2014 року о 14-00 годині за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67, в приміщенні їдальні з наступним порядком денним:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на позачергових загальних зборах акціонерів 25 жовтня 2013 року та обрання нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2014 року.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену роботу в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2013 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про отримання Товариством кредитів від «DS Smith Ukraine Limited» та «Кomelinco Trading Ltd» у розмірі 1 500 000,00 доларів США кожний, на умовах субординованого кредиту, отриманого від банку Сітібанк.
10. Прийняття рішення про затвердження основних умов кредитного договору з банком Сітібанк в зв’язку з реструктуризацією заборгованості за цим кредитом.
11. Прийняття рішення про переобрання Генерального директора Товариства.
12. Затвердження основних умов трудового договору, що має бути укладений з Генеральним директором щодо встановлення розміру його винагороди, матеріального забезпечення, а також умов і розміру інших виплат, встановлення особи уповноваженої на підписання договору від імені Товариства.
13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 2 407 588 2 568 335
Основні засоби 1 846 718 1 933 905
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 161 383 180 395
Сумарна дебіторська заборгованість 352 515 335 745
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 912 91 072
Нерозподілений прибуток 880 378 840 667
Власний капітал 1 761 791 1 782 139
Статутний капітал 16 754 16 754
Довгострокові зобов'язання 442 105 491 858
Поточні зобов'язання 203 692 294 338
Чистий прибуток (збиток) -9 925 -1 291
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 006 171 14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1551 1551

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 22 квітня 2014 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67), 28 квітня 2014 року з 12-00 до 13-30 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися за телефоном (06453) 9-23-73

Генеральний директор ПАТ «РКТК» Геннадій Мінін

27.03.2014


РКТК : Уведомление о смене состава должностных лиц ПАО "РКТК"

Публичное акционерное общество «Рубежанский картонно-тарный комбинат» сообщает о смене состава должностных лиц (переизбрание членов Наблюдательного совета Общества) - rktk-info-2013-10-25.pdf (127 КБ)

25.10.2013


РКТК : О созыве внеочередного общего собрания акционеров

Публічне акціонерне товариство «Рубіжанский картонно-тарний комбінат», код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 (далі – «Товариство») повідомляє про про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, відбудуться 25 жовтня 2013 року о 14-00 годині за адресою: Україна, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 (приміщення їдальні), з наступним порядком денним:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної на загальних зборах акціонерів 26 квітня 2013 року та обрання членів лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах акціонерів 25 жовтня 2013.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про припинення повноважень членів діючої Наглядової Ради.
4. Обрання нових членів Наглядової Ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових угод, що мають укладатись з членами Наглядової Ради.
6. Про обрання особи уповноваженої на підписання угод з членами Наглядової Ради.
Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24-00 годину 21 жовтня 2013 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів 25 жовтня 2013 року з 12-00 до 13-30 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися за телефоном (06453) 9-23-73.

З повагою, Генеральний директор ПАТ «РКТК» Геннадій Мінін

23.09.2013


РКТК : Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Публичное акционерное общество «Рубежанский картонно-тарный комбинат» сообщает о размещении на собственном сайте информации о годовой финансовой отчетности за 2012 год - rktk-rep-y-2012.pdf (2001 КБ)

30.04.2013


 
Новости  |   Главная страница  |   Кто мы  |   Производство  |   Ассортимент продукции  |   Сделай заказ сейчас  |   Контакты  |   Наши награды  |  

© ЧАО Рубежанский картонно-тарный комбинат, 2018
Все права защищены.

Произведено cтудией MULTISTYLE